Partnerzy instytucjonalni

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Związek Banków Polskich

Ministerstwo Finansów

Warszawski Instytut Bankowości

Rzecznik Finansowy

Europejska Federacja Doradców Finansowych EFFP Polska

Fundacja GPW

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce