Reprezentanci szkół ponadpodstawowych

  • Katarzyna Bednarek, XIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie
  • Marek Grefling, Dyrektor VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Aneta Mika, Wicedyrektor XIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie
  • dr Wioletta Nogaj – Wicedyrektor II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
  • Jakub Płowens, 38. Dwujęzyczne LO w Poznaniu im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
  • Jacek Pufal – VII LO im. Dąbrówki w Poznaniu
  • Joanna Raźniewska – Dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu
  • Agnieszka Urbańska-Motyka – Wicedyrektor VII LO im. Dąbrówki w Poznaniu
  • Arkadiusz Wickiewicz – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu
  • Agata Wieczorek, IX LO w Poznaniu im. Karola Libelta