Reprezentanci parterów instytucjonalnych

 • Narodowy Bank Polski – dr Hanna Żywiecka

 • Rzecznik Finansowy – prof. Mariola Lemonnier

 • Ministerstwo Finansów – Monika Wojciechowska

 • Związek Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości – Prezes Zarządu WIB Waldemar Zbytek

 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny – przedstawiciel BFG

 • Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego – Prezes Fundacji Agnieszka Wachnicka

 • Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami – Prezes Zarządu Małgorzata Rusewicz

 • Fundacja GPW – Wiceprezes Zarządu Alina Bączar-Bednorz

 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych –

 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, Oddział Wielkopolski w Poznaniu

 • Europejska Federacja Doradców Finansowych EFFP Polska – Prezes Franciszek Robert Zięba

 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych – Członek Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP Katarzyna Winiecka