Reprezentanci uczelni wyższych

 • Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz – Uniwersytet w Białymstoku

 • Dr hab. Agnieszka Alińska, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa

 • Dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO – Uniwersytet Opolski

 • Dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US – Uniwersytet Szczeciński

 • Dr hab. Marcin Wiśniewski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Dr Dorota Wiśniewska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Dr Mateusz Folwarski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Dr Kamila Bielawska – Uniwersytet Gdański

 • Dr Monika Andrzejczak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Dr Marcin Spychała – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Dr Maciej Szczepkowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Dr Witold Gradoń – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 • Dr Ewelina Rabiej – Uniwersytet Rzeszowski

 • Dr Małgorzata Kamieniecka, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie