Reprezentanci szkół ponadpodstawowych

 • Katarzyna Bednarek, XIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie
 • Anna Brzyska, XXIV LO im. Stefana Banacha w Gdańsku
 • Marek Grefling, Dyrektor VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Renata Grzegorczyk, II Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie
 • Wojciech Janowicz, Dyrektor Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
 • Anna Kowalska, Wicedyrektor Technikum Ekonomicznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
 • dr Aneta Mika, Wicedyrektor XIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie
 • dr Wioletta Nogaj – Wicedyrektor II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
 • Jakub Płowens, 38. Dwujęzyczne LO w Poznaniu im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 • Jacek Pufal – VII LO im. Dąbrówki w Poznaniu
 • Joanna Raźniewska – Dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu
 • Agnieszka Urbańska-Motyka – Wicedyrektor VII LO im. Dąbrówki w Poznaniu
 • Arkadiusz Wickiewicz – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu
 • Agata Wieczorek, IX LO w Poznaniu im. Karola Libelta