Komitety okręgowe

Komitety okręgowe

Numer okręgu
Zasięg terytorialny
 
Uczelnia wiodąca – kontaktowa
Okręg 1
woj. wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie
Uczelnia wiodąca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP
Wiceprzewodnicząca: dr Dorota Wiśniewska
Wiceprzewodniczący: dr Maciej Szczepkowski
Członkini: dr Monika Andrzejczak
Okręg 2
woj. mazowieckie, łódzkie
Uczelnia wiodąca: Szkoła Głowna Handlowa
Przewodnicząca: prof. dr hab. Agnieszka Alińska
Wiceprzewodniczący: prof. SGH dr hab. Joanna Rutecka-Góra
Wiceprzewodniczący: dr Łukasz Kurowski
Członek: dr Adam Pigoń
Okręg 3
woj. pomorskie, zachodniopomorskie
Uczelnia wiodąca: Uniwersytet Szczeciński
 
Przewodnicząca: dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
Wiceprzewodnicząca: dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG – Uniwersytet Gdański
Wiceprzewodnicząca: dr Dominika Kordela – Uniwersytet Szczeciński
Członek: dr Błażej Lepczyński
Okręg 4
woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie
Uczelnia wiodąca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Przewodniczący: dr hab. Mateusz Folwarski, prof. UEK- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wiceprzewodnicząca: dr Ewelina Rabiej – Uniwersytet Rzeszowski
Wiceprzewodniczący: dr Magdalena Wiercioch (Rzeszów)
Członek: dr Krzysztof Kil (Kraków)
Okręg 5
woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie
Uczelnia wiodąca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wiceprzewodnicząca: Dr Agnieszka Wojtasiak-Terech – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wiceprzewodnicząca: Dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO – Uniwersytet Opolski
Członek: dr Witold Gradoń – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Okręg 6
woj. podlaskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie
Uczelnia wiodąca: Uniwersytet w Białymstoku
 
Przewodnicząca: dr Aneta Kargol-Wasiluk – Uniwersytet w Białymstoku
Wiceprzewodnicząca: dr hab. Anna Wildowicz-Szumarska – Uniwersytet w Białymstoku
Wiceprzewodnicząca: dr Małgorzata Kamieniecka – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Członkini: dr Agnieszka Nóżka – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Członek: dr Tomasz Budzyński – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie