Kontakty do uczelni partnerskich

Kontakty do uczelni partnerskich

 1. Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, ul. Ozimska 46a, Opole, osoba kontaktowa: dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO marta.ms@uni.opole.pl
 2. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120
  53-345 Wrocław, osoba kontaktowa: dr  Agnieszka Wojtasiak-Terech agnieszka.wojtasiak-terech@ue.wroc.pl
 3. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Katedra Bankowości i Rynków Finansowych, tel. +48 322577318, osoba kontaktowa: dr Witold Gradoń
 4. Lublin: Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin; ekonomia@umcs.lublin.pl; tel. +48 81 537 54 62
 5. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Finansów, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, weif@uwb.edu.pl, tel. +48 85 745 7711
 6. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  al. Niepodległości 162; 02-554 Warszawa, Polska, tel. centrala: +48 22 564 60 00, osoba kontaktowa dr Adam Pigoń apigon@sgh.waw.pl
 7. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów; info@ur.edu.pl, tel. +48 17 872 10 00 (centrala telefoniczna), osoba kontaktowa: dr Ewelina Rabiej.
 8. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rakowicka 27, 31-510 Kraków osoba kontaktowa: dr hab. Mateusz Folwarski, prof. UEK.
 9. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot; osoba kontaktowa: dr Błażej Lepczyński, tel. +48 58 523 14 70, e-mail: blazej.lepczynski@ug.edu.pl
 10. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II 22a
  70-453 Szczecin, osoba kontaktowa: dr Dominika Kordela, tel. +94 4442121, e-mail: dominika.kordela@usz.edu.pl