Korzyści rekrutacyjne

Korzyści rekrutacyjne w procedurach poszczególnych uczelni

Uchwały rekrutacyjne poszczególnych uczelni zamieszczane są na bieżąco do wiadomości uczestników zgodnie z ich indywidualnymi procedurami i terminami:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu LINK

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie LINK

Uniwersytet w Białymstoku LINK   LINK   LINK

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu LINK