Komitet Główny

Komitet Główny

Prezydium:
 • Dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP – Dyrektor Instytutu Finansów Przewodnicząca Komitetu Głównego – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dr Anna Warchlewska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Wiceprzewodnicząca KG
 • Dr hab. Marta Kluzek, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Wiceprzewodnicząca KG
 • Dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Wiceprzewodniczący KG
Reprezentanci Uczelni wyższych:
 • Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz – Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Agnieszka Alińska – Szkoła Główna Handlowa
 • Dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO – Uniwersytet Opolski
 • Dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
 • Dr hab. Marcin Wiśniewski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dr hab. Mateusz Folwarski, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr Dorota Wiśniewska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Błażej Lepczyński –   Uniwersytet Gdański
 • Dr Monika Andrzejczak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dr Marcin Spychała – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dr Maciej Szczepkowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dr Witold Gradoń – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr Ewelina Rabiej – Uniwersytet Rzeszowski
 • Dr Małgorzata Kamieniecka, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Reprezentanci partnerów instytucjonalnych:
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – Monika Przyborska
 • Warszawski Instytut Bankowości – Waldemar Zbytek
 • Narodowy Bank Polski – dr Hanna Żywiecka
 • Skarb Państwa – Instytut Finansów – Sylwia Stryjewska 
Reprezentanci szkół ponadpodstawowych:
 • Marek Grefling, Dyrektor VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Agata Wieczorek, IX LO w Poznaniu im. Karola Libelta