Wyniki (I etap)

Wyniki I etapu

Wszyscy uczestnicy – zakwalifikowani i niezakwalifikowani do II etapu – mogą sprawdzić swoje wyniki na platformie Moodle