Harmonogram

Etap
 
Termin
Przyjmowanie zgłoszeń
 
01.10.2021 do 31.10.2021
I etap (szkolny)
 
10.12.2021 (od 10:00 do 11:00)
Ogłoszenie wyników I etapu
 
do 31.12.2021 roku
II etap (okręgowy)
 
14.01.2022 (od godz. 9:00)
Ogłoszenie wyników II etapu
 
do 15.02.2022
III etap (centralny)*
 
08.04.2022
Ogłoszenie wyników III etapu
 
08.04.2022
Gala Finałowa
 
08.04.2022
*Etap centralny odbędzie się w siedzibie Organizatora, tj. Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.